Стратегията, която ще ви отличи като лидер с ясна визия, влияние и дългосрочен принос в условия на динамични промени

 

Време като сегашното отсява лидерите на бъдещето

Решенията, които ще вземете като мениджъри, управители и собственици са ключови за бъдещето ви в компанията. Вашата стратегия и визия ще се случват в условия на продължаваща непредвидимост, светкавична бързина и турбулентна среда. За да посрещнете предизвикателствата на „новата реалност“, необходимо е да развиете Х фактора, отговорен за вашите резултати като лидер. 

Имате ли готовност за мащаба на своята роля?

Познавате ли тънкостите на средата и вашите стейкхолдъри?

Имат ли екипите ви във ваше лице подготвен лидер, който с ясна визия и влиятелен устрем да ги води в условия на динамична промяна?  

Действията, които ще предприемете днес, ще предрешат дали сте подходящ ръководител, който е уважаван, който умее да поведе с решителност и интегритет и да адаптира, но и мотивира екипа и стейкхолдърите си за устойчива промяна. Всичко зависи от вашия личен принос, готовност да навигирате промяната и стратегия за влиятелно екзекютив присъствие.

 

Програмата ще ви помогне:

 

✓ Да участвате про-активно в стратегическите решения, определящи бъдещето на компанията, отдела и/или екипа ви;

✓ Да вникнете в пълната адженда зад всяко анти-кризисно решение в компанията и да го синхронизирате с вашите бизнес приоритети;

✓ Да започнете да влияете на процесите в компанията със своя индивидуален принос;

✓ Да активирате уменията си да общувате на всички нива с авторитет и убедителност, така че да вярват на вашата преценка и да подкрепят вашата визия;

✓ Да се превърнете в незаменим актив за компанията, така че да създавате доверие във висшия мениджмънт да разчита на вас за вземането на решения и за управление на ключови ресурси в компанията;

✓ Да използвате позицията и гласа си, за да създадете възможности не само за отдела си, екипа и компанията, но и за себе си в своето бъдещо професионлано израстване.

Лицата на #Брандът

„Извън зоната ни на комфорт, обикновено се ражда истинското вдъхновение. За да се задържите на мястото, на което сте, трябва да сте изключително бързи, а ако искате да постигнете повече ще са нужни усилия, скорост и целенасоченост.“

Йорданка Христова

Маркетинг Директор, Коника Минолта България

„Доверието и откритият диалог са ключът към успешното лидерство.“

Гергана Машова

Прокурист, ИАФ България ЕООД

„Лидерството е за мечтатели с вярата, че всичко е възможно. То е когато един човек влияе на друг, без значение от позицията, нивото, опита или пола.“

Нина Великова

Рег. мениджър Банкиране на дребно, Обединена Българска Банка АД

„Понякога сме склонни да се поставяме в рамки и мисля, че тези рамки са просто в съзнанието ни. Можете да правите каквото пожелаете и ако има нещо, което ви интригува, продължете и не се ограничавайте от рамката, в която смятате, че трябва да бъдете.“

Мария Митева

Софтуерен инженер (AI)

„Сега е време за преподреждане на приоритетите. Време за поглед навътре към нас и по- дълбоко вглеждане и в нуждите на хората, с които взаимодействаме.“

Елена Златева

Digital Transformation Analyst, Райфайзен Банк АД

“Няма значение времето, мястото и обстоятелствата – когато човек иска да се движи напред, нищо не може да го спре.”

Михаела Цветева

Мениджър Бизнес Развитие, ДЗИ Застраховане, KBC Group

„Фокус. Отдаденост. Ентусиазъм.“

Десислава Стойнева

Съдружник, T/Block

„Винаги се стремя фокусът ми да бъде върху хората. Технологичният сектор е много динамичен, процесите и технологиите се променят, но в основата остават хората с техните таланти, идеи и мотивация.“

Иванка Чолакова

Ръководител Инженерен Отдел, Бош Инженеринг Център София

„За стабилен растеж в моя отдел се фокусирам върху бъдещето и инвестицията в млади таланти.“

 

Антоанета Георгиева

Ръководител Инженерен Отдел, Бош Инженеринг Център София

„За мен двете най-важни неща като лидер са винаги да действам с интегритет, както и да подкрепям и развивам потенциала на хората си. Безрезервното ми убеждение е, че поставяйки хората на първо място, няма непостижими бизнес цели.“

Красимира Карабашева

N3 (част от Accenture)

„Разчитайте повече на своето вътрешно усещане, на интуицията си. Вярвайте в себе си.“

Димитринка Димитрова

Product Manager - JAF Bulgaria EOOD
1


Част 1: 8 видео модула

Систематизирана рамка за изграждане на влиятелно присъствие в мениджмънта на вашето ниво, с която да се отличите и заявите. 

С всеки следващ модул ще се доближавате до вашата индивидуална представа за авторитетен и силен лидер с влияние и импакт в организацията.


Част 2: 3 соло сесии

Предварително фиксирани индивидуални 45-минутни коучинг сесии с Анета, за да отработите ключови моменти от програмата за себе си и да приложите в действие най-важните акценти във вашето бизнес и професионално ежедневие с конкретни насоки.

2
3


Част 3: Вътрешен кръг

Елитна затворена група с други участници в програмата, където можете да се запознаете с жени ръководители и лидери от различни браншове, които работят за израстването си в зрели и силни мениджъри, които си тежат на мястото и са приемани с уважение и влияние в компанията.


За Анета Савова

Анета Савова е основател на Impact Solutions Ltd. Тя е екзекютив коуч и работи с жени в ръководния мениджмънт на компаниите и организациите и собственици, за да разгърнат своя лидерски потенциал в мащаб, да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет в бизнеса.

Домакин е на подкаста WOMEN SPEAK LEADERSHIP – единственият български бизнес подкаст, посветен на автентични истории, споделен опит и менторски уроци от жени лидери в компаниите в България.

Автор е на книгата „Жената която създадох: Личният път на женското лидерство“, която се помества на водещо място в категорията бизнес биографии на българския пазар.

Лектор и фасилитатор на авторитетни сцени като ТЕДхWomen, ForbesWomen, HR&Leadership и носител на приза жена на годината 2018, Белград, отличие в категория насърчаване на женското предприемачество и прогрес.

Модул 1

Игра във висша лига – какво те спира?

Модулът ще ви помогне да осъзнаете типичните за жените вътрешни модели, които пречат да заявите и демонстрирате потенциала си. След него ще сте в състояние бързо да самоанализирате собствените си „слепи петна“, които ви подвеждат и да ги неутрализирате. Ще разпознавате своите персонални отношения с авторитети и ще можете да ги насочвате в това да представяте себе си със сила и интегритет вместо зависимост и подчинение.

Модул 2

Основи на лидерското присъствие

Модулът набляга на двата основни лидерски стила и как се изявяват те при деловите жени. Ще откриете механизми за изграждане на влияние и авторитет в бизнеса и как да отличите професионалната си репутация така че да привлича правилните ангажименти, проекти и партньори в и извън компанията. След края на модула ще можете да оценявате ежедневните ситуации със съответната тежест и да проектирате авторитет в тях.

Модул 3

Стратегическо лидерско позициониране

Модулът ще ви запознае с вашата „аудитория“ и заинтересовани страни, от които зависи кариерното ви влияние, както и как да преодолеете предубеждението си към “само-маркетирането” и защо е важно да го овладеете. Само така ще можете да управлявате със стратегическа визия разговорите, в които участвате и резултатите, които постигате. Модулът ще ви подготви за стратегическа видимост и влияние в компанията.

Модул 4

Авторитетна комуникация

Модулът ще положи основите на вашето вербално лидерско представяне с авторитет и влияние и ще ви помогне да изградите ясна визия за вашата отличимост, как да я комуникирате авторитетно и как да имате глас, който се чува и уважава в конферентната зала или по време на срещи. След края му ще сте в състояние да излъчвате силно лидерско присъствие с глас и изявена позиция.

Модул 5

Какво казваш, когато не говориш?

В модула ще работим с характерните невербални форми, с които проектираме влияние и авторитет в различни бизнес ситуации – по време на среща, преговори, на сцена или пред важни за кариерата ви фигури в компанията. Той надгражда познатото, когато става дума за „език на тялото“ с конкретика при създаване на влиятелен и авторитетен образ по отношение на деловите жени.

След завършване на модула ще можете да планирате своевременно своето визуално представяне и импакт и да модулирате работни ситуации спрямо вашата предварително изготвена стратегия. 

 

Модул 6

Силово позициониране в бизнеса

Силовото позициониране е деликатна тема при жените, защото е натоварена със стереотипи и криворазбрани модели на поведение, които не работят равнозначно в делова среда. Модулът включва вникване отвъд реториката, официалната органиграма и бляскавата страна на предложенията, които получавате. Ще работим още как да се подготвите за преговори и вземане на стратегически решения, как да валидирате влиянието си чрез достъп до възлови ресурси и как да разпознавате разпределението на силите, както и формални и неформални взаимовръзки. Ще засегнем ролята на фирмена култура като фактор за вашия успех.

Модул 7

Изграждане на влиятелна мрежа

Хората, които имат силна и подкрепяща мрежа са тези, които достигат до своевременна информация, печеливши проекти в бизнеса и договаряне на възможности за себе си. В условия на турболенция и несигурност достъпът до този ресурс ви дава неограничена сила. В този модул ще се наузите да фасилитирате стратегическа подкрепа за себе си, да изградите ливъридж в познанствата си и да създадете съюзници, които ви подкрепят, насочват и придават тежест там, където ви е необходима.

Модул 8

Управление на промяната. Конфликтни взаимоотношения

Модулът завършва рамката в изграждането ви като лидер от ново поколение в най-предизвикателните ситуации в бизнес ежедневието – управлението на промяната и конфликтните взаимоотношения. Кои стратегии са адекватни и как да ги приложите така че да се отличите като силен лидер с интегритет и визия, как да овладеете стресовите разговори и да излезете по-силна от тях? Модулът ще надгради наученото, за да завърши лидерското ви представяне с импакт на всички нива в организацията.

Записване в програмата

Стойност на участие в програмата – 3 000 лева без ДДС. 
 

1. Заявете своето участие, попълвайки формата за кандидатстване по-долу. Мотивирайте своето желание и посочете вашето ниво в мениджмънта. След разглеждане на вашата кандидатура, ще се свържем с вас, за да обсъдим включването ви в програмата.

2. Заплатете стойността по банков път. При поискване, ще бъде издадена фактура. 

Титуляр Импакт Солюшънс-АС ЕООД
Сметка: BG75UNCR70001523028797
Банка: Уникредит Булбанк АД
Основание: Програма – 3те имена

3. След верифициране на плащането, ще получите потвърждение по и-мейл за включването ви в програмата и последвщи насоки за вашето участие.

*Опция за плащане на две вноски преди Модул 1 и преди Модул 5.

** За пакетни оферти на ниво организация, свържете се през формата за кандидатстване.


Форма за кандидатстване


    Ако сте записана в Брандът Женско лидерство, следвате метода и заложената рамка и прилагате на практика усвоеното, но въпреки това намирате, че програмата не работи за вас, платената сума ще бъде възстановена в нейната цялост.